Druhý list Korinťanom 12:7-10 Kazateľ: Juraj Kohút
Kázeň pojednáva o tom, ako sa vyrovnávať s bolesťou vo vlastnom živote. Môže byť na niečo užitočná?
Dĺžka:30 minút