nedeľa, 12. november 2017

Svätý Boh uprostred hriešneho ľudu

Levitikus 1 & Levitikus 6:1-6 Kazateľ: Tomáš Henžel
Levitikus je kniha, ktorá rieši najdôležitejší problém každého človeka: Ako môžem ja, hriešny človek, žiť v prítomnosti Boha? Bola to aj hlavná otázka reformátorov pred 500 rokmi. Božia svätosť je náš najväčší problém. V prítomnosti svätého Boha nikto hriešny neprežije. Boh však umožnil, že namiesto našej, príjmne smrť nášho zástupcu. Spaľovaná obeta je jedným z odkazov na obetu Ježiša Krista.
Dĺžka:40 minút