Prečo sme tu? (...trošku viac)

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí vo svojej nedokonalosti zažívajú premieňajúcu moc Ježiša Krista. Preto chceme ako súčasť všeobecnej Cirkvi:

  • uctievať Boha 
  • prejavovať lásku ľuďom 
  • zvestovať Krista 
  • rozvíjať sa 
  • a prispievať ku kvalite života.

UCTIEVAŤ BOHA  Chceme byť miestom, kde je živý Boh prítomný, zjavne koná, je centrom všetkého, ľudia sa z neho tešia, oslavujú ho, modlia sa k nemu a on odpovedá, dôverujú mu a on ich vedie, sú verní jeho slovu (Biblii) a túžia po jeho sláve.

PREJAVOVAŤ LÁSKU ĽUĎOM  Chceme byť spoločenstvom, kde sa ľudia vždy cítia vítaní; prejavujú záujem jeden o druhého; prijímajú sa takí, akí sú; vedia si odpustiť; prakticky si pomáhajú; radi spolu trávia čas a majú prirodzenú tendenciu šíriť lásku vo svojom okolí.

ZVESTOVAŤ KRISTA  Chceme sa deliť so všetkými o to najvzácnejšie, čo máme - Ježiša. Preto chceme ľuďom rozumieť, byť im nablízku a hovoriť o Božej milosti. Chceme byť spoločenstvom, v ktorom ľudia nachádzajú spojenie s Bohom a uzdravenie pre svoje životy.

ROZVÍJAŤ SA  Chceme byť inšpiratívnym prostredím, ktoré je pevne zakorenené v pravde, je kultúrne relevantné, stále sa rozvíja, vytvára podmienky pre osobný rast a je schopné multiplikácie. Chceme byť ľuďmi autentickej viery, ktorí sa nikdy neprestávajú učiť a pracovať na sebe.

PRISPIEVAŤ KU KVALITE ŽIVOTA  Chceme byť miestom plným života; cirkvou, ktorá nie je záťažou, ale pomocou a obohatením; komunitou, ktorá dbá na rôznorodosť ľudských potrieb a nie je tu sama pre seba; skupinou ľudí, ktorí prakticky slúžia tým, čo majú a vedia.