Uctievať Boha

Chceme byť miestom, kde je živý Boh prítomný, kde zjavne koná – jednoducho, kde je centrom všetkého....

Prejavovať lásku ľuďom

Chceme byť spoločenstvom, kde sa ľudia vždy cítia vítaní, prejavujú záujem jeden o druhého, prijímajú sa takí, akí sú...

Zvestovať Krista

Chceme sa deliť so všetkými o to najvzácnejšie, čo máme – Ježiša.

Rozvíjať sa

Chceme byť ľuďmi autentickej viery, ktorí sa nikdy neprestávajú učiť a pracovať na sebe...

Prispievať ku kvalite života

Chceme byť miestom plným života, cirkvou, ktorá nie je záťažou, ale pomocou a obohatením, ktorá tu nie je sama pre seba...

Pridajte sa
k

 

Nedeľné bohoslužby

Každú nedeľu o 10:00 na Streleckej 1. Program pre deti zväčša zabezpečený. Ako sa k nám dostanete?

 

Návšteva zboru vo Vsetíne, CZ

6.11. nebudú nedeľné bohoslužby v Trnave, pretože zbor ide na návštevu zboru CB Maják vo Vsetíne. Viac informácii bude poskytnutých cez mailing list, do ktorého sa môžete prihlásiť tu.

Rodinná bohoslužba

20.11. bude špeciálna Rodinná bohoslužba, ktorá je vhodná aj pre tých najmenších. Videozáznam z tej poslednej si môžete pozrieť tu.

Aj takto to u nás niekedy vyzerá

Nedeľné bohoslužby:
Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava
Telefón:
+421 907 663 552
Email:
info@cbtt.sk
Viac info nižšie