Uctievať Boha

Chceme byť miestom, kde je živý Boh prítomný, kde zjavne koná – jednoducho, kde je centrom všetkého....

Prejavovať lásku ľuďom

Chceme byť spoločenstvom, kde sa ľudia vždy cítia vítaní, prejavujú záujem jeden o druhého, prijímajú sa takí, akí sú...

Zvestovať Krista

Chceme sa deliť so všetkými o to najvzácnejšie, čo máme – Ježiša.

Rozvíjať sa

Chceme byť ľuďmi autentickej viery, ktorí sa nikdy neprestávajú učiť a pracovať na sebe...

Prispievať ku kvalite života

Chceme byť miestom plným života, cirkvou, ktorá nie je záťažou, ale pomocou a obohatením, ktorá tu nie je sama pre seba...

Pridajte sa
k

Nedelné bohoslužby v lete

Bohoslužby počas leta budú v Kalokagatii (Strelecká 1) v týchto termínoch:

  • 9.7.
  • 23.7.
  • 6.8.
  • 20.8.

Vždy začíname o 10:00. Počas leta nebude zabezpečený program pre deti.  Počnúc 3. septembrom budú bohoslužby ako zvyčajne, každú nedeľu.

Aj takto to u nás niekedy vyzerá

Nedeľné bohoslužby:
Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava
GPS: 48.373807, 17.589404 [viac tu]
Telefón:
+421 907 663 552
Email:
info@cbtt.sk
Facebook
https://www.facebook.com/cbtrnava
Viac info nižšie