Zoradenie:
Predvolené | Názov | Autor | Dátum | Stiahnutí
Všetky dostupné piesne:
pptx.png Aj keby nekvitol fík TOP

Pridané: 2018-03-17

Stiahnuté: 132

Stiahnuť

pptx.png Aj keď mám málo síl TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 422

Stiahnuť

pptx.png Ako ty nie je nik TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 340

Stiahnuť

pptx.png Ani oko nevidelo TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 329

Stiahnuť

pptx.png Anjelov spev čujme hlas krásny TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 280

Stiahnuť

pptx.png Boh prestrel pre mňa bohatý stôl TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 214

Stiahnuť

pptx.png Boh v milosti je predivný (Amazing Grace) TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 234

Stiahnuť

pptx.png Boh všemocný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 325

Stiahnuť

pptx.png Bol som hriešny človek TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 323

Stiahnuť

pptx.png Budem ako strom TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 367

Stiahnuť

pptx.png Budeme slúžiť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 313

Stiahnuť

pptx.png Celý život chcem spievať Tebe, Pane TOP

Pridané: 2018-01-26

Stiahnuté: 116

Stiahnuť

pptx.png Chcem ako ty TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 301

Stiahnuť

pptx.png Chcem z Tvojej živej vody piť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 204

Stiahnuť

pptx.png Chváľte Hospodina TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 195

Stiahnuť

pptx.png Chválu vzdaj slávnemu TOP

Pridané: 2016-11-13

Stiahnuté: 268

Stiahnuť

pptx.png Či si veľký a či malý TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 303

Stiahnuť

pptx.png Daj Boh šťastia TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 312

Stiahnuť

pptx.png Daj mi vieru TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 311

Stiahnuť

pptx.png Dávaj pozor malé oko TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 182

Stiahnuť

pptx.png Dávam všetko TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 333

Stiahnuť

pptx.png Dnes viem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 338

Stiahnuť

pptx.png Do tmy na svet TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 338

Stiahnuť

pptx.png Dobrá novina, šťastná hodina TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 264

Stiahnuť

pptx.png Duch prepukni v dážď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 332

Stiahnuť

pptx.png Duchu Svätý, si tu vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 281

Stiahnuť

pptx.png Haleluja (Agnus Dei)

Pridané: 2018-05-12

Stiahnuté: 92

Stiahnuť

pptx.png Haleluja šabalabalabambam TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 205

Stiahnuť

pptx.png Haleluja, chváľme silného Boha TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 193

Stiahnuť

pptx.png Jasaj v Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 306

Stiahnuť

pptx.png Je nádherné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 305

Stiahnuť

pptx.png Je veľký náš Boh TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 267

Stiahnuť

pptx.png Jedine láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 318

Stiahnuť

pptx.png Jediné miesto TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 128

Stiahnuť

pptx.png Ježiš je hoden chvály TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 310

Stiahnuť

pptx.png Ježiš môj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 304

Stiahnuť

pptx.png Ježiš žije v nás TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 297

Stiahnuť

pptx.png Ježiš, ty si ma poznal TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 292

Stiahnuť

pptx.png Ježišu, si môj Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 293

Stiahnuť

pptx.png K tebe môj Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 317

Stiahnuť

pptx.png Konaj svoje dielo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 293

Stiahnuť

pptx.png Kráľu, milosť nám daj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 308

Stiahnuť

pptx.png Kristus Pán vstal z hrobu dnes, Haleluja! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 180

Stiahnuť

pptx.png Kto som ja? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 315

Stiahnuť

pptx.png Kto stvoril? TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 160

Stiahnuť

pptx.png Ku komu pôjdem? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 295

Stiahnuť

pptx.png Ku krížu dvíham zrak TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 301

Stiahnuť

pptx.png Láska, čo pre mňa máš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 303

Stiahnuť

pptx.png Lásku dá (čo dá?)

Pridané: 2018-08-31

Stiahnuté: 60

Stiahnuť

pptx.png Len milosťou TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 304

Stiahnuť

pptx.png Len tebe TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 303

Stiahnuť

pptx.png Len v Kristovi TOP

Pridané: 2016-03-24

Stiahnuté: 318

Stiahnuť

pptx.png Len v tvojom zajatí TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 200

Stiahnuť

pptx.png Milosť tak potrebná TOP

Pridané: 2017-02-04

Stiahnuté: 250

Stiahnuť

pptx.png Modlitba v púšti TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 357

Stiahnuť

pptx.png Môj Boh, tebe spievam TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 321

Stiahnuť

pptx.png Môj Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 327

Stiahnuť

pptx.png Moje malé svetielko TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 292

Stiahnuť

pptx.png Moje srdce pieseň má TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 306

Stiahnuť

pptx.png Mojou nádejou si, Pane TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 288

Stiahnuť

pptx.png Môžem spievať o láske večnej TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 187

Stiahnuť

pptx.png Můj Bůh je můj štít TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 298

Stiahnuť

pptx.png Múry TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 308

Stiahnuť

pptx.png Muž múdry TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 147

Stiahnuť

pptx.png Na teba čakám TOP

Pridané: 2016-02-12

Stiahnuté: 286

Stiahnuť

pptx.png Na teba volám TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 294

Stiahnuť

pptx.png Nad všetkých kráľov

Pridané: 2019-01-12

Stiahnuté: 16

Stiahnuť

pptx.png Nádherný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 300

Stiahnuť

pptx.png Nadýchnuť sa smiem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 288

Stiahnuť

pptx.png Narodil sa Kristus Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 151

Stiahnuť

pptx.png Náš Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 327

Stiahnuť

pptx.png Náš Pán, On je kráľov Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 283

Stiahnuť

pptx.png Nekonečný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 289

Stiahnuť

pptx.png Neopustíš TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 303

Stiahnuť

pptx.png Nič nie je nemožné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 281

Stiahnuť

pptx.png Nie je nikto ako Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 312

Stiahnuť

pptx.png Nie nám, nie nám, Hospodine TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 238

Stiahnuť

pptx.png Nohy jeleníc TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 303

Stiahnuť

pptx.png Ó Pane, chcem Ťa poznať TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 350

Stiahnuť

pptx.png Ó, Ježiš je Pán TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 285

Stiahnuť

pptx.png Ó, kresťania, poďme TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 308

Stiahnuť

pptx.png Ó, vyvýšený Pán! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 294

Stiahnuť

pptx.png Oceans (Pozývaš ma do neznáma) TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 320

Stiahnuť

pptx.png Odložil si svoj majestát TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 246

Stiahnuť

pptx.png On je náš Spasiteľ TOP

Pridané: 2017-06-05

Stiahnuté: 204

Stiahnuť

pptx.png On je silný Boh Izraelov TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 187

Stiahnuť

pptx.png Otvor mi oči TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 304

Stiahnuť

pptx.png Padáme na svoju tvár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 282

Stiahnuť

pptx.png Pán Boh je pastier môj TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 282

Stiahnuť

pptx.png Pána chváľ TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 231

Stiahnuť

pptx.png Pane drahý TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 287

Stiahnuť

pptx.png Pane, buď vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 324

Stiahnuť

pptx.png Pane, prijmi ma TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 317

Stiahnuť

pptx.png Pane, som tak veľmi rád TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 279

Stiahnuť

pptx.png Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 185

Stiahnuť

pptx.png Pevne pevne drž sa TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 136

Stiahnuť

pptx.png Počúvaj, čo vtáčky spievajú TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 133

Stiahnuť

pptx.png Poď TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 309

Stiahnuť

pptx.png Požehnané meno má Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 149

Stiahnuť

pptx.png Pozri, Boh sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 306

Stiahnuť

pptx.png Predivná láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 292

Stiahnuť

pptx.png Predivný si TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 283

Stiahnuť

pptx.png Preslávny Bože TOP

Pridané: 2017-10-27

Stiahnuté: 184

Stiahnuť

pptx.png Prichádza Kráľ slávy TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 304

Stiahnuť

pptx.png Príď tvoje kráľovstvo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 285

Stiahnuť

pptx.png Prišiel na zem konať dielo spásy TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 167

Stiahnuť

pptx.png Pú, pú, púpavienky TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 283

Stiahnuť

pptx.png Raduj sa svet TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 141

Stiahnuť

pptx.png Rozhodol som sa ísť za Ježišom TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 193

Stiahnuť

pptx.png Rúcho chvál TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 291

Stiahnuť

pptx.png Si mojou piesňou TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 284

Stiahnuť

pptx.png Si večný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 294

Stiahnuť

pptx.png Síl nám pribúda TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 290

Stiahnuť

pptx.png Slovo svoje dal nám Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 131

Stiahnuť

pptx.png Srdce chvály TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 282

Stiahnuť

pptx.png Stále ten istý TOP

Pridané: 2017-03-01

Stiahnuté: 221

Stiahnuť

pptx.png Stáť smiem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 291

Stiahnuť

pptx.png Stíš sa TOP

Pridané: 2017-10-17

Stiahnuté: 172

Stiahnuť

pptx.png Stojím pred tebou

Pridané: 2018-11-10

Stiahnuté: 32

Stiahnuť

pptx.png Svätá radosť TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 274

Stiahnuť

pptx.png Svätý a slávny si TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 249

Stiahnuť

pptx.png Svätý, svätý, svätý TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 274

Stiahnuť

pptx.png Svieť nám TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 267

Stiahnuť

pptx.png Teba ctím TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 296

Stiahnuť

pptx.png Tebe patrí chvála TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 325

Stiahnuť

pptx.png Tí čo sú smädní TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 294

Stiahnuť

pptx.png Tichá noc TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 310

Stiahnuť

pptx.png Tmou Svetlo svieti TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 288

Stiahnuť

pptx.png To čo vyspievať túžim TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 269

Stiahnuť

pptx.png Toto všetko o tebe je TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 259

Stiahnuť

pptx.png Túžim priniesť na oltár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 254

Stiahnuť

pptx.png Tvoja krv ma chráni TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 278

Stiahnuť

pptx.png Tvoja láska je TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 283

Stiahnuť

pptx.png Ty ma nesieš sám TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 280

Stiahnuť

pptx.png Ty malé mesto Betlehem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 311

Stiahnuť

pptx.png Ty odpúšťaš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 294

Stiahnuť

pptx.png Ty príď a vládni nám TOP

Pridané: 2016-06-20

Stiahnuté: 309

Stiahnuť

pptx.png Ty si hoden TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 295

Stiahnuť

pptx.png Ty si jediný Boh TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 273

Stiahnuť

pptx.png Ty si mojou láskou TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 265

Stiahnuť

pptx.png Ty si Pánom TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 304

Stiahnuť

pptx.png Ty si Pánom mojich dní TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 114

Stiahnuť

pptx.png U Neho šťastný som

Pridané: 2018-04-15

Stiahnuté: 90

Stiahnuť

pptx.png V smelej dôvere TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 276

Stiahnuť

pptx.png V srdci to viem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 288

Stiahnuť

pptx.png V Tvojich dvoranách TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 286

Stiahnuť

pptx.png V úžase a chvále TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 269

Stiahnuť

pptx.png Vďaka Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 282

Stiahnuť

pptx.png Vďaka za tvoj kríž TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 290

Stiahnuť

pptx.png Veď ma ty sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 284

Stiahnuť

pptx.png Veď ma z dolných nádvorí TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 242

Stiahnuť

pptx.png Verný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 296

Stiahnuť

pptx.png Vezmi, Pane, život môj

Pridané: 2019-01-19

Stiahnuté: 12

Stiahnuť

pptx.png Viac lásky TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 293

Stiahnuť

pptx.png Vianoce sa priblížili TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 308

Stiahnuť

pptx.png Víťaz TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 295

Stiahnuť

pptx.png Vládca TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 302

Stiahnuť

pptx.png Vravíš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 266

Stiahnuť

pptx.png Všade tam, kde sú TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 267

Stiahnuť

pptx.png Všetko to, čo chcem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 256

Stiahnuť

pptx.png Všetko, čo som mal TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 323

Stiahnuť

pptx.png Vyvýšený TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 278

Stiahnuť

pptx.png Vyvyšujem Teba Pane TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 249

Stiahnuť

pptx.png Z tmy si ma vyviedol TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 243

Stiahnuť

pptx.png Žehnaj Pánovi, duša Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 211

Stiahnuť

pptx.png Zídení ako rodina TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 265

Stiahnuť

pptx.png Zvelebený buď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 289

Stiahnuť