nedeľa, 20. september 2020

Ako žiť v exile?

Jeremiáš 29:1-13 Kazateľ: José Calvo
Novozmluvní autori popísujú kresťanov ako "cudzincov" a "pútnikov", ktorý sú vo vyhnanstve. Ako teda žiť ako kresťania v exile, v dobe radikálnych zmien v našom živote? Ako byť verní Božej ceste v nových okolnostiach a podmienkách?
Dĺžka:38 minút