nedeľa, 30. október 2016

Bez hanby

Genezis 3:1-13 Kazateľ: Ján Verčimák
Hriech priniesol pocit hanby medzi nás a Boha, medzi ľudí navzájom a pocit zahanbenia aj pred samým sebou, ktorý všetko zničil. Ježiš na kríži však všetko zmenil. Zomieral opovrhnutý ľudmi, aby sme my nemuseli žiť s pocitom hanby, ale aby sme žili v slobode a pokoji pred Bohom a ľudmi.
Dĺžka:23 minút