Toggle Bar
nedeľa, 27. máj 2018

Božie živé Slovo

Evanjelium podľa Jána 1:1-18 Kazateľ: Todd Patterson
Božie slovo (Písmo) nám dáva viac ako informácie o Bohu alebo o tom, čo sa stalo v minulosti. Dáva nám viac ako pokyny, ako žiť. Božie Slovo je Božie konanie smerované k ľuďom pre dokonanie jeho plánu spásy. Je to nie len aktuálne slovo, ale slovo, ktoré je stále živé a stále koná Boží plán spásy. Toto je slovo, ktoré sme nestvorili my, ale toto stvorilo a tvorí nás.
Dĺžka:30 minút