Toggle Bar
nedeľa, 16. február 2020

Komunita generácií

Deuteronómium 5:16 & List Efezanom 6:1-4 Kazateľ: Milan Mitana
V sérii kázní o komunite a desatore je táto venovaná medzigeneračným vzťahom. Na základe prikázania ctiť si otca i matku rozprávame o Božej trojici a o súčasných výzvách medzigeneračných vzťahov.
Dĺžka:28 minút