nedeľa, 20. január 2019

Na tej najlepšej hostine

Evanjelium podľa Lukáša 9:10-17 Kazateľ: Marek Tomašovič
Každé jedno jedlo poukazuje na niečo viac, na realitu nad týmto všetkým. Poukazuje na jeden stôl oveľa bohatší a štedrejší, ako človek dokáže pripraviť – stôl, na ktorom sa nám ponúka to jediné, čo uspokojí aj ten najhlbší hlad nášho srdca.
Dĺžka:42 minút