nedeľa, 14. marec 2021

Náplň práce pastiera-staršieho

Prvý Petrov list 5:1-4 & List Efezanom 4:11-14 Kazateľ: Marek Tomašovič
Čo je úlohou pastierov-starších a ako ju majú vykonávať? Alebo ak by sme chceli pokračovať v pôvodnej metafore: ak sme minulú nedeľu hovorili o ich životopise, dnes budeme hovoriť o ich náplni práce. Spolu uvidíme, že pastieri-starší vykonávajú svoju službu v prvom rade podľa príkladu najvyššieho Pastiera a to službou cez Božie živé slovo.
Dĺžka:42 minút