Juraj Kohút

Kazateľ zboru CB Trnava

Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 18. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 2:1-5
Dĺžka: 24 minút
K Vianociam patrí príjemná atmosféra a pekné rozprávky. Je príbeh o Ježišovom narodení ďalšou takou rozprávkou na vylepšenie atmosféry, alebo nám je podaný ako niečo, čo sa naozaj stalo? (Pozn.: v zázname je vypovedaná pravda aj o tom, kto nosí Vianočné darčeky.)
nedeľa, 04. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Zjavenie Jána 21:5-8
Dĺžka: 42 minút
Pokračovanie v pojednaní o novom nebi a novej zemi.
nedeľa, 27. november 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Zjavenie Jána 21:1-4
Dĺžka: 38 minút
Všetci dúfame v pozitívnu budúcnosť. Čo naozaj možno očakávať? Ako Biblický text opisuje realitu, ktorá prichádza?
nedeľa, 20. november 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 18:19
Dĺžka: 29 minút
Svet ako ho vidíme - vrátane zla a utrpenia ukazuje, že Boh je skôr zlý, či dobrý?
nedeľa, 02. október 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: List Rimanom 1:19-21
Dĺžka: 25 minút
Veľké otázky sa pýtajú aj tí najmenší. Predovšetkým im (ale nie len im) je venovaná táto séria. Prvou veľkou otázkou (a v skutočnosti tou najväčšou možnou otázkou), ktorou sa budeme dnes zaberať je otázka: Existuje Boh?
nedeľa, 25. september 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Žalmy 51
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 41 minút
Všetci o hriechu vieme, všetci s ním do nejakej miery bojujeme. Ale poznáme jeho "vnútorné pochody"? Ako sa to vlastne stane, že človek hreší? Toto je prvá časť mini-série. Druhá časť sa volá "Anatómia obnovy".