nedeľa, 02. október 2016

Existuje Boh?

List Rimanom 1:19-21 Kazateľ: Juraj Kohút
Veľké otázky sa pýtajú aj tí najmenší. Predovšetkým im (ale nie len im) je venovaná táto séria. Prvou veľkou otázkou (a v skutočnosti tou najväčšou možnou otázkou), ktorou sa budeme dnes zaberať je otázka: Existuje Boh?
Dĺžka:25 minút