nedeľa, 21. október 2018

Na svetle

Evanjelium podľa Jána 3:19-21 Kazateľ: Juraj Kohút
Máme radi slnečné dni, slnečné dovolenky, krásu a život, ktoré nám svetlo prináša. No svetlo má aj svoje "nevýhody". Na svetle všetko vidieť. Je problém niečo skryť. A tak čelíme dileme voľby medzi svetlom a tmou.
Dĺžka:34 minút