nedeľa, 18. november 2018

Náhodné stretnutie

Skutky apoštolov 8:26-40 Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Boh zvrchovane riadi svoju misiu, ale používa si na to ľudí s ich vybavením. Je to Jeho misia, ale my sme Jeho misionári.
Dĺžka:30 minút