nedeľa, 21. január 2018

Otec, ktorý zachránil svoju domácnosť

Evanjelium podľa Lukáša 19:1-10 Kazateľ: Juraj Kohút
Spoločnosťou bol vnímaný ako človek bez charakteru. Napriek tomu sa mu podarilo niečo nevídané. Zachej zachránil svoju domácnosť. Hrozbou v jeho rodine nebol prírodný živel, tragické nešťastie, privysoký úver, či iný ľudský nepriateľ. Stále prítomným ničivým faktorom bola jeho vlastná disfunkčná osobnosť. On sám. Faktor, ktorý je v nejakej forme vlastný každému z nás. Aké riešenie sa Zachejovi naskytlo?
Dĺžka:27 minút