nedeľa, 28. január 2018

Všetci pred Bohom

Deuteronómium 31:11-12 Kazateľ: Juraj Kohút
Ako si to Boh predstavoval, keď volal svoj ľud do svojej blízkosti na bohoslužobnom mieste? Čo praktické z toho pre nás plynie?
Dĺžka:23 minút