nedeľa, 16. apríl 2017

Vstal Ježiš z mŕtvych?

Evanjelium podľa Matúša 27:62-28:20 & Prvý list Korinťanom 15:13-20 Kazateľ: Juraj Kohút
Veľká noc nesie so sebou príbeh. Ježiš bol ukrižovaný a pochovaný. Avšak ženy našli hrob na tretí deň prázdny. Rôzni ľudia tvrdili, že videli vzkrieseného Krista. Následne boli ochotní pre toto presvedčenie trpieť aj zomrieť. Čo je najlepším, ak nie jediným racionálnym vysvetlením týchto historických faktov? (Ospravedlňujeme sa za zhoršenú kvalitu audio záznamu spôsobenú technickým problémom. Použité vizualizácie boli prevzaté z nasledovného videa: youtu.be/fwXx_EQuQdQ)
Dĺžka:26 minút