Text piesne
Pozdvihnime svoje hlasy Pozdvihnime svoje hlasy TOP  

Pozdvihnime svoje hlasy

a žasnime v Pánovi.

Niet už ohňa na Sinaji,

zákon navždy naplnil.

[: Svojou krvou obmyl nás, :]

svojou krvou obmyl nás,

smieme počuť Boží hlas.

 

 

Milujme Ho, vykúpil nás,

nad nami sa zmiloval.

Povolal nás milosťou a

oči, uši, otvoril.

[: Svojou krvou obmyl nás, :]

svojou krvou obmyl nás,

po jeho boku smieme stáť.

 

 

Spievajme i v pokušení,

obťažkaní trápením.

Pán je totiž spása naša,

pevným vládcom nad všetkým.

[: Ten, kto krvou obmyl nás, :]

ten, kto krvou obmyl nás

domov privedie nás raz.

 

Žasnime, hľa, spravodlivý

milosrdný Otec náš.

Dôverujme Kristovi a

nič viac nám už netreba.

[: Svojou krvou obmyl nás, :]

svojou krvou obmyl nás,

k Bohu cestu otvára.

 

 

Chváľme Pána so zástupmi,

svätými na výšinách.

Vo viere nás predchádzali,

ich chvál sú plné nebesá.

[: Ty si krvou obmyl nás, :]

Ty si krvou obmyl nás,

Boží baránok, si Kráľ!

 

 

Preložené z anglického originálu "Let Us Love and Sing and Wonder"

Slová: John Newton

 
 

Informácie o piesni

Veľkosť súboru 45.25 KB
Stiahnuté 310
Pridané 2020-02-22
Naposledy aktualizované
Kategória Nezaradené piesne
 

Stiahnuť