Zoradenie:
Predvolené | Názov | Autor | Dátum | Stiahnutí
Všetky dostupné piesne:
pptx.png Aj keby nekvitol fík TOP

Pridané: 2018-03-17

Stiahnuté: 661

Stiahnuť

pptx.png Aj keď mám málo síl TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 944

Stiahnuť

pptx.png Ak ľud môjho mena TOP

Pridané: 2020-09-18

Stiahnuté: 367

Stiahnuť

pptx.png Ako ty nie je nik TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 843

Stiahnuť

pptx.png Ani oko nevidelo TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 848

Stiahnuť

pptx.png Anjelov spev čujme hlas krásny TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 818

Stiahnuť

pptx.png Boh je medzi nami TOP

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 224

Stiahnuť

pptx.png Boh prestrel pre mňa bohatý stôl TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 689

Stiahnuť

pptx.png Boh tak miloval svet TOP

Pridané: 2022-04-10

Stiahnuté: 220

Stiahnuť

pptx.png Boh v milosti je predivný (Amazing Grace) TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 778

Stiahnuť

pptx.png Boh všemocný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 785

Stiahnuť

pptx.png Bol som hriešny človek TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 827

Stiahnuť

pptx.png Budem ako strom TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 919

Stiahnuť

pptx.png Budem spievať chvály TOP

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 197

Stiahnuť

pptx.png Budeme slúžiť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 764

Stiahnuť

pptx.png Celý život chcem spievať Tebe, Pane TOP

Pridané: 2018-01-26

Stiahnuté: 613

Stiahnuť

pptx.png Chcem ako ty TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 759

Stiahnuť

pptx.png Chcem z Tvojej živej vody piť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 679

Stiahnuť

pptx.png Chváľte Hospodina TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 539

Stiahnuť

pptx.png Chválu vzdaj slávnemu TOP

Pridané: 2016-11-13

Stiahnuté: 712

Stiahnuť

pptx.png Či si veľký a či malý TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 810

Stiahnuť

pptx.png Daj Boh šťastia TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 739

Stiahnuť

pptx.png Daj mi vieru TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 746

Stiahnuť

pptx.png Dávaj pozor malé oko TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 757

Stiahnuť

pptx.png Dávam všetko TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 773

Stiahnuť

pptx.png Dnes viem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 743

Stiahnuť

pptx.png Do tmy na svet TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 815

Stiahnuť

pptx.png Dobrá novina, šťastná hodina TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 680

Stiahnuť

pptx.png Dobrý si k nám TOP

Pridané: 2021-09-20

Stiahnuté: 229

Stiahnuť

pptx.png Duch prepukni v dážď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 736

Stiahnuť

pptx.png Duchu Svätý, si tu vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 738

Stiahnuť

pptx.png Haleluja (Agnus Dei) TOP

Pridané: 2018-05-12

Stiahnuté: 547

Stiahnuť

pptx.png Haleluja šabalabalabambam TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 684

Stiahnuť

pptx.png Haleluja, chváľme silného Boha TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 600

Stiahnuť

pptx.png Hľa náš Boh TOP

Pridané: 2023-12-07

Stiahnuté: 183

Stiahnuť

pptx.png Hodný si TOP

Pridané: 2023-02-18

Stiahnuté: 160

Stiahnuť

pptx.png Ja viem, že Boh celý vesmír TOP

Pridané: 2023-04-01

Stiahnuté: 161

Stiahnuť

pptx.png Jasaj v Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 724

Stiahnuť

pptx.png Je nádherné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 737

Stiahnuť

pptx.png Je veľký náš Boh TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 855

Stiahnuť

pptx.png Jedine láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 748

Stiahnuť

pptx.png Jediné miesto TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 550

Stiahnuť

pptx.png Ježiš je hoden chvály TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 742

Stiahnuť

pptx.png Ježiš môj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 720

Stiahnuť

pptx.png Ježiš ťa volá TOP

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 192

Stiahnuť

pptx.png Ježiš žije v nás TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 705

Stiahnuť

pptx.png Ježiš, ty si ma poznal TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 704

Stiahnuť

pptx.png Ježišu, si môj Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 687

Stiahnuť

pptx.png K tebe môj Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 763

Stiahnuť

pptx.png Kráľu, milosť nám daj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 697

Stiahnuť

pptx.png Kristus Pán vstal z hrobu dnes, Haleluja! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 560

Stiahnuť

pptx.png Kto je pánom džungle TOP

Pridané: 2022-04-10

Stiahnuté: 179

Stiahnuť

pptx.png Kto som ja? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 742

Stiahnuť

pptx.png Kto stvoril? TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 677

Stiahnuť

pptx.png Ku komu pôjdem? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 709

Stiahnuť

pptx.png Ku krížu dvíham zrak TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 709

Stiahnuť

pptx.png Láska prišla dole k nám TOP

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 177

Stiahnuť

pptx.png Láska, čo pre mňa máš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 720

Stiahnuť

pptx.png Lásku dá (čo dá?) TOP

Pridané: 2018-08-31

Stiahnuté: 520

Stiahnuť

pptx.png Len milosťou TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 741

Stiahnuť

pptx.png Len tebe TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 711

Stiahnuť

pptx.png Len v Kristovi TOP

Pridané: 2016-03-24

Stiahnuté: 940

Stiahnuť

pptx.png Len v tvojom zajatí TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 534

Stiahnuť

pptx.png Milosť tak potrebná TOP

Pridané: 2017-02-04

Stiahnuté: 688

Stiahnuť

pptx.png Mocný (How Great) TOP

Pridané: 2022-04-10

Stiahnuté: 166

Stiahnuť

pptx.png Modlitba v púšti TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 816

Stiahnuť

pptx.png Môj Boh, tebe spievam TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 735

Stiahnuť

pptx.png Môj Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 748

Stiahnuť

pptx.png Moje malé svetielko TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 788

Stiahnuť

pptx.png Moje srdce pieseň má TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 723

Stiahnuť

pptx.png Mojou nádejou si, Pane TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 678

Stiahnuť

pptx.png Môžem spievať o láske večnej TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 611

Stiahnuť

pptx.png Můj Bůh je můj štít TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 683

Stiahnuť

pptx.png Muž múdry TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 636

Stiahnuť

pptx.png Na teba čakám TOP

Pridané: 2016-02-12

Stiahnuté: 676

Stiahnuť

pptx.png Na teba volám TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 672

Stiahnuť

pptx.png Nad všetkých kráľov TOP

Pridané: 2019-01-12

Stiahnuté: 433

Stiahnuť

pptx.png Nádherný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 709

Stiahnuť

pptx.png Nadýchnuť sa smiem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 682

Stiahnuť

pptx.png Náš Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 754

Stiahnuť

pptx.png Náš Pán, On je kráľov Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 680

Stiahnuť

pptx.png Nekonečný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 699

Stiahnuť

pptx.png Neopustíš TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 699

Stiahnuť

pptx.png Nič nie je nemožné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 732

Stiahnuť

pptx.png Nie je nikto ako Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 738

Stiahnuť

pptx.png Nie nám, nie nám, Hospodine TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 654

Stiahnuť

pptx.png Nohy jeleníc TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 720

Stiahnuť

pptx.png Ó Pane, chcem Ťa poznať TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 837

Stiahnuť

pptx.png O príď, o príď Immanuel TOP

Pridané: 2019-12-21

Stiahnuté: 387

Stiahnuť

pptx.png Ó, Ježiš je Pán TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 689

Stiahnuť

pptx.png Ó, kresťania, poďme TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 716

Stiahnuť

pptx.png Ó, vyvýšený Pán! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 663

Stiahnuť

pptx.png Oceans (Pozývaš ma do neznáma) TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 822

Stiahnuť

pptx.png Odložil si svoj majestát TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 648

Stiahnuť

pptx.png On je náš Spasiteľ TOP

Pridané: 2017-06-05

Stiahnuté: 638

Stiahnuť

pptx.png On je silný Boh Izraelov TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 605

Stiahnuť

pptx.png Otvor mi oči TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 729

Stiahnuť

pptx.png Padáme na svoju tvár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 689

Stiahnuť

pptx.png Pán Boh je pastier môj TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 704

Stiahnuť

pptx.png Pána chváľ TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 657

Stiahnuť

pptx.png Pane drahý TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 652

Stiahnuť

pptx.png Pane, buď vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 723

Stiahnuť

pptx.png Pane, čuj hlas náš TOP

Pridané: 2021-09-05

Stiahnuté: 191

Stiahnuť

pptx.png Pane, prijmi ma TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 756

Stiahnuť

pptx.png Pane, som tak veľmi rád TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 694

Stiahnuť

pptx.png Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 586

Stiahnuť

pptx.png Pevne pevne drž sa TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 564

Stiahnuť

pptx.png Počúvaj, čo vtáčky spievajú TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 628

Stiahnuť

pptx.png Poď TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 722

Stiahnuť

pptx.png Poďte ku mne všetci

Pridané: 2022-11-19

Stiahnuté: 0

pptx.png Pozdvihnime svoje hlasy TOP

Pridané: 2020-02-22

Stiahnuté: 325

Stiahnuť

pptx.png Požehnané meno má Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 608

Stiahnuť

pptx.png Pozri, Boh sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 769

Stiahnuť

pptx.png Predivná láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 688

Stiahnuť

pptx.png Predivný si TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 695

Stiahnuť

pptx.png Preslávny Bože TOP

Pridané: 2017-10-27

Stiahnuté: 637

Stiahnuť

pptx.png Prichádza Kráľ slávy TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 758

Stiahnuť

pptx.png Príď tvoje kráľovstvo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 722

Stiahnuť

pptx.png Prišiel na zem konať dielo spásy TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 569

Stiahnuť

pptx.png Pú, pú, púpavienky TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 875

Stiahnuť

pptx.png Raduj sa svet TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 558

Stiahnuť

pptx.png Rozhodol som sa ísť za Ježišom TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 628

Stiahnuť

pptx.png Rúcho chvál TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 710

Stiahnuť

pptx.png Si mojou piesňou TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 689

Stiahnuť

pptx.png Si mojou skrýšou v čase búrok TOP

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 178

Stiahnuť

pptx.png Si večný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 692

Stiahnuť

pptx.png Šiel, kadiaľ ja chodím TOP

Pridané: 2022-11-19

Stiahnuté: 147

Stiahnuť

pptx.png Síl nám pribúda TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 698

Stiahnuť

pptx.png Slovo svoje dal nám Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 568

Stiahnuť

pptx.png Srdce chvály TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 687

Stiahnuť

pptx.png Stáť smiem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 678

Stiahnuť

pptx.png Stíš sa TOP

Pridané: 2017-10-17

Stiahnuté: 573

Stiahnuť

pptx.png Stojím pred tebou TOP

Pridané: 2018-11-10

Stiahnuté: 412

Stiahnuť

pptx.png Svätá radosť TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 651

Stiahnuť

pptx.png Svätý a slávny si TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 628

Stiahnuť

pptx.png Svätý, svätý, svätý TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 680

Stiahnuť

pptx.png Svieť nám TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 645

Stiahnuť

pptx.png Teba ctím TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 676

Stiahnuť

pptx.png Tebe patrí chvála TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 793

Stiahnuť

pptx.png Tí čo sú smädní TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 665

Stiahnuť

pptx.png Tichá noc TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 727

Stiahnuť

pptx.png Tmou Svetlo svieti TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 718

Stiahnuť

pptx.png To čo vyspievať túžim TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 664

Stiahnuť

pptx.png Toto všetko o tebe je TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 624

Stiahnuť

pptx.png Tu je chlieb TOP

Pridané: 2019-07-06

Stiahnuté: 378

Stiahnuť

pptx.png Túžim priniesť na oltár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 716

Stiahnuť

pptx.png Tvoja krv ma chráni TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 671

Stiahnuť

pptx.png Tvoja láska je TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 690

Stiahnuť

pptx.png Ty ma nesieš sám TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 700

Stiahnuť

pptx.png Ty malé mesto Betlehem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 715

Stiahnuť

pptx.png Ty odpúšťaš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 697

Stiahnuť

pptx.png Ty príď a vládni nám TOP

Pridané: 2016-06-20

Stiahnuté: 831

Stiahnuť

pptx.png Ty si hoden TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 680

Stiahnuť

pptx.png Ty si jediný Boh TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 663

Stiahnuť

pptx.png Ty si mojou láskou TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 647

Stiahnuť

pptx.png Ty si Pánom TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 714

Stiahnuť

pptx.png Ty si Pánom mojich dní TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 496

Stiahnuť

pptx.png U Neho šťastný som TOP

Pridané: 2018-04-15

Stiahnuté: 496

Stiahnuť

pptx.png V smelej dôvere TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 689

Stiahnuť

pptx.png V srdci to viem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 657

Stiahnuť

pptx.png V Tvojich dvoranách TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 694

Stiahnuť

pptx.png V úžase a chvále TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 652

Stiahnuť

pptx.png Vďaka Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 646

Stiahnuť

pptx.png Vďaka za tvoj kríž TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 778

Stiahnuť

pptx.png Večný Otec v nebi (Ja verím) TOP

Pridané: 2022-11-19

Stiahnuté: 138

Stiahnuť

pptx.png Veď ma ty sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 698

Stiahnuť

pptx.png Veď ma z dolných nádvorí TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 613

Stiahnuť

pptx.png Verný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 685

Stiahnuť

pptx.png Vezmi, Pane, život môj TOP

Pridané: 2019-01-19

Stiahnuté: 500

Stiahnuť

pptx.png Viac lásky TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 675

Stiahnuť

pptx.png Vianoce sa priblížili TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 742

Stiahnuť

pptx.png Vieru daj TOP

Pridané: 2022-03-05

Stiahnuté: 189

Stiahnuť

pptx.png Víťaz TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 662

Stiahnuť

pptx.png Vládca TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 734

Stiahnuť

pptx.png Vravíš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 628

Stiahnuť

pptx.png Všade tam, kde sú TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 637

Stiahnuť

pptx.png Všetko to, čo chcem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 615

Stiahnuť

pptx.png Všetko, čo som mal TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 775

Stiahnuť

pptx.png Vyvýšený TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 690

Stiahnuť

pptx.png Vyvyšujem Teba Pane TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 661

Stiahnuť

pptx.png Z tmy si ma vyviedol TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 612

Stiahnuť

pptx.png Žehnaj Pánovi, duša Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 563

Stiahnuť

pptx.png Zídení ako rodina TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 667

Stiahnuť

pptx.png Zvelebený buď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 659

Stiahnuť