Text piesne
Ó, kresťania, poďme Ó, kresťania, poďme TOP  

Ó, kresťania, poďme, radostne plesajme
a postojme pri jasliach v Betleheme.
Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo:
ó, pozdravme ho vrúcne,
ó, pozdravme ho vrúcne,
veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.

K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý,
k nám prišiel, keď na to bol už čas daný,
z pokornej Božej vyvolenej Panny.
Ó, klaňajme sa Jemu,
ó, klaňajme sa Jemu,
On od Boha je Spasiteľ poslaný.

Ó, kresťania, vstaňme, Hospodina chváľme
a s anjelmi radostne zaspievajme:
Sláva buď Pánu Bohu na výsosti 
a ľuďom dobrej vôle,
a ľuďom dobrej vôle
buď pokoj v srdciach z Kristovej milosti.

 
 

Informácie o piesni

Veľkosť súboru 41.41 KB
Stiahnuté 716
Pridané 2016-01-26
Naposledy aktualizované 2018-01-10
Kategória Vianočné piesne
 

Stiahnuť