Text piesne
Hľa náš Boh Hľa náš Boh TOP  

Kto do dlane vtesná oceán?
Kto spočíta všetok piesok, prach?
Pred kým králi, národy kľaknú?
Celá Zem mu zaspieva chválu.

Hľa náš Boh! Príď pred Jeho trón,
pridaj svoj hlas k chvále!
Hľa náš Kráľ, niet nik ako on.
Pridaj svoj hlas k chvále!

S kým sa radil, kto ho poúčal?
Kto by mohol Boha pokúšať?
Kto by učil najmúdrejšieho?
Kto by spoznal chápanie Jeho?

Kto mal klincom prebité dlane?
Niesol viny ľuďmi páchané?
Večný Boh sa k hrobu ponížil.
Teraz vládne, smrť On porazil.

[muži] Kráľom si na veky.
[ženy] Svojou slávou zem plníš.
 

 
 

Informácie o piesni

Veľkosť súboru 46.16 KB
Stiahnuté 183
Pridané 2023-12-07
Naposledy aktualizované 2023-12-07
Kategória ROOT
 

Stiahnuť