nedeľa, 16. apríl 2023

Duchovne ohňovzdorní

Daniel 3 Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Vládne Boh aj v tomto svete? Je prítomný v našich utrpeniach, ktoré súvisia s realitou toho, že sme v pokazenom svete? Daniel 3 nám ukazuje, že Boh je prítomný a vládne aj keď sa zdá, že vládnu bohovia tejto doby. Preto ostaň verný zvrchovanému a prítomnému Bohu, napriek utrpeniu, ktoré to vyvoláva.
Dĺžka:35 minút