Toggle Bar
nedeľa, 06. december 2020

Nečakaná záchrana

Izaiáš 8:23-9:6 Kazateľ: Marek Tomašovič
Blíži sa 21. december – zimný slnovrat. Deň, kedy sa Slnko začne vracať. Kedy sa dni začnú pomaly, ale isto, opäť predlžovať a svetla vo svete začne opäť pribúdať. Niet divu, že kresťania sa rozhodli oslavovať Kristov príchod práve okolo najtemnejšieho dňa v roku. Lebo počas Adventu si pripomíname príchod Božieho Svetla do Temnoty nášho sveta.
Dĺžka:33 minút