nedeľa, 19. december 2021

Advent Vykupiteľa

Rút 4:1-17 Kazateľ: Marek Tomašovič
Všetko sa to končí v poslednej kapitole knihy Rút. Boáz je ochotný byť vykupiteľom, ale dokáže aj vykúpiť? Bude mať Noémi ešte nádej? Alebo jej rod v Izraeli navždy vymrie? V závere tohto napínavého príbehu o vernej láske uvidíme cenu vykúpenia a cieľ vykúpenia.
Dĺžka:34 minút