nedeľa, 11. február 2024

Dobrá správa o Kráľovstve

Evanjelium podľa Matúša 5:1-1:2 Kazateľ: Marek Tomašovič
Čo tá vidina dobrého, za ktorou sa náhliš? Ako by vyzeral dobrý život podľa teba? V tejto novej série kázní sa budeme pozerať na Ježišovu predstavu o dobrom živote. O živote, ktorý on sám prináša do nášho sveta a do našich životov. Budeme sa spoločne ponárať do 3 kapitol z Matúšovho evanjelia, ktoré sú taktiež známe ako aj „Kázeň na vrchu“. Jedná sa snáď o najznámejšiu kázeň na svete, ktorej časti sú známe aj tým najnenáboženským ľuďom. Ako teda vyzerá Ježišova predstava o dobrom živote?
Dĺžka:41 minút