nedeľa, 10. marec 2024

Nezabiješ, ale!

Evanjelium podľa Matúša 5:21-26 Kazateľ: Dominik Svitel
S Ježišovým príchodom sa priblížilo aj jeho kráľovstvo. Ježiš hovorí že keď ho chceme uctievať a zažívať jeho kráľovstvo, potrebujeme byť zmierení nielen s Bohom ale aj s bratom.
Dĺžka:28 minút