nedeľa, 26. máj 2019

O dvoch stratených synoch (2)

Evanjelium podľa Lukáša 15:11-32 Kazateľ: Juraj Kohút
Ježiš rozprával príbeh o dvoch synoch a milujúcom otcovi, aby ilustroval realitu človeka vo vzťahu k Bohu. Toto je druhá časť z trojdielnej série.
Dĺžka:37 minút