nedeľa, 18. február 2024

Obyvatelia kráľovstva

Evanjelium podľa Matúša 5:3-12 Kazateľ: Marek Tomašovič
Hneď v úvode Ježišovho manifestu o nebeskom kráľovstve čítame o tom, pre koho je toto kráľovstvo – kto môže byť jeho občanom, kto je pozvaný doň vstúpiť? Vidíme, že to nie sú žiadni uhladení ľudia, z ktorých srší sebavedomie. Akoby Ježiš vlastne hovoril, že táto nová spoločnosť nie je pre tých najlepších, pre smotánku, najvyššie kruhy spoločnosti, ale pre tých najslabších, pre niktošov, pre tých na samom spodku spoločnosti. A to je dobrá správa pre teba aj mňa – pretože to znamená, že snáď je v Ježišovom kráľovstve miesto aj pre nás.
Dĺžka:29 minút