nedeľa, 15. október 2023

Priatelia na život a na smrť

Príslovia Kazateľ: Martin Kaščák
Môžeme ešte v dnešnom svete zažívať blízke, intímne priateľstvá plné vernosti a dôvery. Boh nás v Biblii učí, že to je nie len možné, ale od jeho ľudu aj očakávané. A akú rolu v našich priateľstvách hrá Ježiš?
Dĺžka:30 minút