Nezaradené Audio:stiahnuť

Nezaradené

mar 2021 - nov 2023
Kázne v tejto sérií
nedeľa, 19. november 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Prečo sa zdá, že Boh je ďaleko, keď trpíme? To je otázka, ktorá sa nesie Žalmom 10. Nie je to však len úprimné volanie v trápení, ale prináša perspektívu pre tých z nás, ktorí sú zmietaní vlnami utrpenia. Dávid v Žalme vyjadruje svoju nádej. Verí, že Boh je blízky kráľ a že prinesie záchranu a východisko z utrpenia. Verí, že Boh vidí trápenie a žiaľ a berie to do svojich rúk.
nedeľa, 12. november 2023
Kazateľ: Šimon Evin
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 16:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
Ježiš nadväzuje na podobenstvá o stratenej minci, ovci a synovi, v ktorých ukázal, ako Bohu záleží na záchrane hriešnikov pre večnosť. V dnešnom texte nás vyzýva osvojiť si tento Boží postoj a prakticky ho prejavovať nakladaním s majetkom. Pomocou podobenstva o nepoctivom správcovi nás Ježiš učí využívať svoj dočasný majetok a krátky čas na tomto svete na získavanie priateľov pre večný život – na misiu a učeníctvo a starostlivosť o cirkev. Upozorňuje nás na princíp, že všetok náš majetok je skutočne Boží a my sme len správcovia s úlohou múdro ho využívať.
nedeľa, 05. november 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Žalmy 8
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 28 minút
8. žalm je spievaný Genesis. Boh myslí na človeka lebo človek je stvorený na proklamovanie Božieho vznešeného mena.
nedeľa, 29. október 2023
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Józia 14:6-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Odvaha, ktorá vyplýva z viery; pevnosť z trpezlivosti; sila z odložených túžob a odmena zo splnených sľubov.
nedeľa, 22. október 2023
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Prvá kniha kráľov
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 37 minút
nedeľa, 15. október 2023
Oddiel: Príslovia
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Môžeme ešte v dnešnom svete zažívať blízke, intímne priateľstvá plné vernosti a dôvery. Boh nás v Biblii učí, že to je nie len možné, ale od jeho ľudu aj očakávané. A akú rolu v našich priateľstvách hrá Ježiš?
nedeľa, 10. september 2023
Oddiel: Skutky apoštolov 2:22-37
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 29 minút
V prvej kresťanskej kázni, ktorá zaznela z úst apoštola Petra na Letnice vidíme zvesť o tom, čo Boh robil, ako na to ľudia zareagovali, a napokon, čo Boh s tým spravil. No na záver tej kázne – ako každej onej – pred každým jedným z nás stojí otázka: "Čo s tým teraz spravím ja?"
nedeľa, 07. máj 2023
Kazateľ: Ján Verčimák
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 12:1-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Nábožný ľudia si často kresťanstvo predstavujú ako súbor naboženckých pravidiel, príkazov a zákazov. Takéto kresťanstvo uvaľuje na kresťanov neznsiteľá brameno náboženckosti, ktoré nevládzeme niesť. Ježiš pozíva k sebe pravé tých ktorý sú unavený s dodržiavania ľudských náboženckých predpisov, aby si pri ňom odpočinuli pretože Ježiš pokorný a tichý srdcom. Ježišove láskave pozvanie je ti len preto, lebo on niesol na sebe Boží hnev.
nedeľa, 30. apríl 2023
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 11:20-30
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
V Matúšovi 11:20-30 počujeme Ježišove vážne varovanie pred prichádzajúcim súdom aj Ježišove volanie prísť ku Nemu.
nedeľa, 23. apríl 2023
Oddiel: Prvý list Korinťanom 1:10-2:6
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Na čom postavíme našu prácu, vzťahy, službu a život neskutočne záleží. Apoštol Pavol si je vedomí, že sme pokúšaní stavať na hocičom, čo vyzerá silnejšie a múdrejšie, ale v skutočnosti je tou pravou Božou múdrosťou a mocou obyčajné evanjelium Ježiša Krista.
nedeľa, 16. apríl 2023
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Daniel 3
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút
Vládne Boh aj v tomto svete? Je prítomný v našich utrpeniach, ktoré súvisia s realitou toho, že sme v pokazenom svete? Daniel 3 nám ukazuje, že Boh je prítomný a vládne aj keď sa zdá, že vládnu bohovia tejto doby. Preto ostaň verný zvrchovanému a prítomnému Bohu, napriek utrpeniu, ktoré to vyvoláva.
nedeľa, 09. apríl 2023
Oddiel: Jonáš 1:1-2:11
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
V toto Veľkonočné ráno sa pozrieme na jeden príbeh v Starej zmluve, cez ktorý uvidíme záchranu, ktorá je pevná a istá bez ohľadu na to, čo nás zaskočí – aj keby to mala byť samotná smrť!
nedeľa, 05. marec 2023
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Žalmy 2
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Hospodin je zvrchovaným Kráľom, ktorý dosadí svojho Kráľa/Mesiáša. Je v našom najlepšom záujme, aby sme Ho milovali.
nedeľa, 15. január 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 127
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 39 minút
Návrat do práce bol možno pre niektorých príjemný a pozvoľný. A možno práve naopak zažívate to, že práca je namáhavá a musíte na ňu vynaložiť veľké úsilie. Od čoho závisí úspech v práci? A aké je Božie miesto v práci a oddychu? Aj na to budeme hľadať odpoveď v Žalme 127.
nedeľa, 08. január 2023
Oddiel: Skutky apoštolov 9:1-31
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút
nedeľa, 24. apríl 2022
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Aggeus 2:1-9
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút
nedeľa, 17. apríl 2022
Oddiel: Prvý list Korinťanom 15:11-22
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Je dôležité, či Ježiš naozaj vstal z mŕtvych? Nie je jedno, či sa Veľkonočná nedeľa naozaj stala, keď máme Veľký piatok? Veď ak „Je dokonané!“ (Ján 19:30), načo potrebujeme Veľkonočnú nedeľu a vzkriesenie? Apoštol Pavol práve na toto odpovedá v liste, ktorý napísal do zboru v meste Korint. Niektorí tam pochybovali o tom, či vôbec vzkriesenie existuje. Nebolo to tak, že Ježiš „vstal z mŕtvych“ metaforicky, akože v našich srdciach? Pavlovi to nestačí. Hovorí, že ak neexistuje vzkriesenie, tak ani Kristus nebol vzkriesený a to vedie ku trom márnostiam.
nedeľa, 09. január 2022
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 7:36-41
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 22 minút
nedeľa, 02. január 2022
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Prvý Jánov list 4:7-21
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 23 minút
nedeľa, 24. október 2021
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Skutky apoštolov 2:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
Letnice nie je len zlomová udalosť jednej skupiny ľudí - pre veriacich. Dokonca ani jedného národa, či jednej civilizácie. Ak Ježiš skutočne je na nebeskom tróne, tak pozor! Týka sa to absolutne všetkého a každého. Ak to je objektívne a reálne tak, je jedno čo si o tom myslím ja, či ty.
nedeľa, 17. október 2021
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Malachiáš 1:1-5
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 36 minút
Boh nám nielen hovorí, že čo od nás očakáva, ale sa nám aj stavia po boku a pôsobí v nás to, čo chce dosiahnuť.Kresťanstvo je láska ku Kristovi. Si vzácny pre Boha - je Boh vzácny pre teba?
nedeľa, 22. august 2021
Oddiel: Žalmy 32:1-11
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 42 minút
Každé naše previnenie a krivda, ktorých sa dopustíme voči inému človeku prinášajú do našich vzťahov napätie, pod ktorým sa naše vzťahy lámu. Vznikajú medzi nami pukliny, ktoré – ak s nimi nič neurobíme – prerastajú v priepasti. Čo si však máme počať, keď napätie a pukliny objavíme vo svojom vzťahu s Bohom? Keď zas a znova bojujeme s hriechom a vinou? Chcem nám Boh naozaj odpustiť? Ako si tým môžeme byť istí?
nedeľa, 11. júl 2021
Oddiel: Žalmy 16:1-11 & Skutky apoštolov 2:22-31
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút
Je tu obdobie letných dovolenie. Vieme celkom dobre ako zregenerovať svoje telo, ale ako sa môže zregenerovať aj naše srdce? Lebo nejde nám napokon práve o toto na každej dovolenke? – aby pookrial náš duch? Dobre vieme, že môžeme spať koľko chceme a jesť čo len chceme, ale naše srdce môže ostať rovnako nepokojné, ako na začiatku. V 16. žalme vidíme kráľa Dávida, ktorý si pred Bohom občerstvuje svoju dušu. Ako sa to robí? Ako môže toto leto nie len oddychovať naše telo pod lúčmi slnka, ale ako môže naša duša oddychovať pod lúčmi Božej lásky?
nedeľa, 04. apríl 2021
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 23:54-56
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 25 minút
Od začiatku pandémie ubehol už viac ako rok a niektorí ľudia označujú tento rok covidu ako „stratený rok“. Rok, kedy sme stratili naše plány a sny; rok, kedy niektorí stratili svojich blízkych; rok, kedy mnohí stratili prácu; rok, kedy mnohí spoznali depresiu; rok, kedy sa nebolo v lete na dovolenke či v zime na lyžovačke; rok, kedy niektorí stratili vysnívanú svadbu; naše deti zase stratili rok, ktorý im už nikto nevráti späť. Dnes saspolu pozrieme nie na stratený rok, ale na stratený deň. Tak by sa totiž dala opísať veľkonočná sobota: ten prázdny a častokrát opomenutý deň medzi Veľkým piatkom a Nedeľou vzkriesenia.
nedeľa, 28. marec 2021
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 21:1-10 & Prvá kniha kráľov 1:5-53
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 37 minút
Po celom svete dnes kresťania oslavujú Kvetnú nedeľu – nedeľa pred Veľkou nocou, kedy Pán Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema a tak dal do pohybu sled udalostí, ktoré viedli ku krížu Veľkého Piatku. Dnes sa spolu pozrieme na tento známy príbeh o tom, ako Ježiš na oslici vstupuje do Jeruzalema a ľudia okolo sa radujú a mávajú ratolesťami. No to, čo dnes uvidíme je, že Ježiš nebol prvým nastupujúcim kráľom, ktorý takýmto spôsobom vstúpil do Jeruzalema. Naopak, Ježiš tu napodobňuje a napokon prevyšuje niekoho iného.