nedeľa, 10. december 2023

Boh útechy

Izaiáš 40:1-11 Kazateľ: Dávid Spodniak
Pripravme sa, lebo do sveta zármutku prichádza mocný a nežný Boh
Dĺžka:29 minút