nedeľa, 07. január 2024

Boh odhaľuje naše ilúzie

Ozeáš 8 Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Je nebezpečné žiť v ilúziach o tom, že sa zachránime skrze modly, ľudí či náboženstvo. Preto Boh vo svojej milosti a láske prichádza a zobúdza nás z nášho života v ilúziach. Robil to histórií Izraela a robí to svojím evanjelium aj dnes.
Dĺžka:39 minút