Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 07. január 2024
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Ozeáš 8
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 39 minút
Je nebezpečné žiť v ilúziach o tom, že sa zachránime skrze modly, ľudí či náboženstvo. Preto Boh vo svojej milosti a láske prichádza a zobúdza nás z nášho života v ilúziach. Robil to histórií Izraela a robí to svojím evanjelium aj dnes.
nedeľa, 16. apríl 2023
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Daniel 3
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút
Vládne Boh aj v tomto svete? Je prítomný v našich utrpeniach, ktoré súvisia s realitou toho, že sme v pokazenom svete? Daniel 3 nám ukazuje, že Boh je prítomný a vládne aj keď sa zdá, že vládnu bohovia tejto doby. Preto ostaň verný zvrchovanému a prítomnému Bohu, napriek utrpeniu, ktoré to vyvoláva.
nedeľa, 05. december 2021
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Rút 2
Dĺžka: 27 minút
Cudzinka Rút nachádza na Boazovom poli neskutočnú štedrú starostlivosť. A je živým dôkazom, že Boh sa prozreteľne a milostivo stará o cudzincoch vo svojom ľude. Náš svet však nie je Boázove pole, a preto sa pýtame naozaj sa Boh stará? V Kristovi vidime, rezolutné - ÁNO.