nedeľa, 21. január 2024

Nebuďte ustarostení

Evanjelium podľa Matúša 6:19-34 Kazateľ: Dominik Svitel
Ustarostenosťou si nepredĺžime život. Ale vierou v Krista si ho zachránime.
Dĺžka:33 minút