nedeľa, 29. október 2023

Vytrvalosť, ktorá je dôkazom viery

Józia 14:6-15 Kazateľ: Ján Henžel
Odvaha, ktorá vyplýva z viery; pevnosť z trpezlivosti; sila z odložených túžob a odmena zo splnených sľubov.
Dĺžka:30 minút