Žalmy 96 Kazateľ: Miroslav Balala
Započúvajme sa do Žalmu 96, ktorý je radostnou oslavnou piesňou. Jeho autor povoláva boží ľud, všetky národy aj celú zem k oslave Boha a ohlasovaniu jeho spásy. Aký je dôvod na oslavu a ohlasovanie? Spoznávanie toho, kým Boh je a ako sa prejavil. Boh je slávny stvoriteľ, skutočný kráľ a spravodlivý sudca. Pozrime sa naňho a premýšľajme nad tým, či sa pridáme k tejto oslave ak k čomu nás vedie.
Dĺžka:39 minút