Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 23. jún 2024
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 7:24-29
Dĺžka: 30 minút
Kto z nás už staval dom? Dnes si všetci nasadíme prilby a vydáme sa na stavbu. Prehliadneme si dva domy, ktoré stavajú muži v závere kázne na hore. Nebude to však nové bývanie s Vladom Voštinárom, pretože Ježiš nás vedie na oveľa detailnejšiu prehliadku. Každý dom sa totiž dá nastylovať dobre pre oko kupujúceho. Avšak to, ako sa v takom dome žije a aký je odolný, sa odhalí až časom. S Ježišom si teda prehliadneme tieto domy podrobne – ich základy, skúšky statiky a odolnosť. Poďme teda na stavby.
nedeľa, 21. apríl 2024
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 6:1-18
Dĺžka: 51 minút
O akú slávu nám ide? Ježiš v tejto časti kázni na vrchu hovorí o spravodlivých činoch: dávaní, modlitbe a pôste a ide pri nich až do hĺbky srdca svojich poslucháčov. Skúmajme teda, prečo a ako môžeme žiariť vo svete bez očakávania ľudskej pochvaly, ale s túžbou, aby bol oslávený náš nebeský Otec.
nedeľa, 14. január 2024
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 96
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 39 minút
Započúvajme sa do Žalmu 96, ktorý je radostnou oslavnou piesňou. Jeho autor povoláva boží ľud, všetky národy aj celú zem k oslave Boha a ohlasovaniu jeho spásy. Aký je dôvod na oslavu a ohlasovanie? Spoznávanie toho, kým Boh je a ako sa prejavil. Boh je slávny stvoriteľ, skutočný kráľ a spravodlivý sudca. Pozrime sa naňho a premýšľajme nad tým, či sa pridáme k tejto oslave ak k čomu nás vedie.
nedeľa, 19. november 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Prečo sa zdá, že Boh je ďaleko, keď trpíme? To je otázka, ktorá sa nesie Žalmom 10. Nie je to však len úprimné volanie v trápení, ale prináša perspektívu pre tých z nás, ktorí sú zmietaní vlnami utrpenia. Dávid v Žalme vyjadruje svoju nádej. Verí, že Boh je blízky kráľ a že prinesie záchranu a východisko z utrpenia. Verí, že Boh vidí trápenie a žiaľ a berie to do svojich rúk.
nedeľa, 18. jún 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Jakubov list 2:14-26
Dĺžka: 39 minút
Rozpor medzi slovami a realitou nás v niekedy rozplače, inokedy rozosmeje. Žiaľ, tak často sa stáva, že práve slová vychádzajúce z našich úst sú v rozpore s našimi skutkami. Jakub nás v tejto časti varuje pred rozpoltenosťou medzi vyznaním našich úst a srdca. Upozorňuje na dva druhy viery. Jedna za veľa nestojí, no na druhej môže človek stáť.
nedeľa, 19. marec 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 4:1-26
Dĺžka: 42 minút
Každý z nás sa rodí smädný. Voda, ktorou sa snažíme uhasiť svoj smäd, je pritom tak často slanou vodou, po ktorej sme ešte smädnejší. Poďme spolu ku studni, kde Ježiš hovorí o živej vode, po ktorej už nevysmädneme.
nedeľa, 15. január 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 127
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 39 minút
Návrat do práce bol možno pre niektorých príjemný a pozvoľný. A možno práve naopak zažívate to, že práca je namáhavá a musíte na ňu vynaložiť veľké úsilie. Od čoho závisí úspech v práci? A aké je Božie miesto v práci a oddychu? Aj na to budeme hľadať odpoveď v Žalme 127.
nedeľa, 30. október 2022
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 2:23-28
Dĺžka: 31 minút
Keby sa vás zajtra kolega v práci spýtal, prečo ste dobrovoľne strávili polovicu dňa na bohoslužbách, ako by ste mu odpovedali? Čo vás sem doviedlo? Túžba byť s priateľmi, alebo partner, besiedka pre deti, alebo to, že potrebujete povzbudenie do ďalšieho týždňa? Prečo sme sa radšej nestretli niekde pod štítom a nepodnikli výstup naňho, keď už v utorok nastane uzávera chodníkov? Alebo prečo nevyužiť tento deň, keď je doma tak veľa práce? Či už dobrať posledné časti u úrody, pripraviť dvor na zimu, dokončiť fasádu alebo opraviť podlahu? Alebo možno dovariť nedeľný obed, alebo využiť tento deň na oddych podľa našich predstáv? A možno ste tu preto, že túžite zažiť odpočinok na ceste nasledovania.
nedeľa, 06. marec 2022
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Nehemiáš 9
Dĺžka: 43 minút
Aká je naša odpoveď na to, keď nás niekto obdaruje? Jedna z prvých je zrejme radosť. Tešíme sa z dobrých darov a vecí, ktoré sú odrazom lásky darcu. No stalo sa vám niekedy, že pri tej radosti z daru ste úplne zabudli na človeka, ktorý vás obdaroval?
nedeľa, 02. január 2022
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Prvý Jánov list 4:7-21
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 23 minút
nedeľa, 31. október 2021
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Ezdráš 8
Dĺžka: 34 minút
Sú povolaní Bohom a cestu majú schválenú na najvyšších miestach. Napriek tomu to ale neznamená neprítomnosť problémov. História sa opakuje, a tak ako pri prvej vlne „navrátilcov“, aj táto sa stretáva hneď s dvomi problémami. Ako Boží ľud prekoná tieto problémy na ceste do vlasti?