nedeľa, 18. jún 2023

Viera / Skutky

Jakubov list 2:14-26 Kazateľ: Miroslav Balala
Rozpor medzi slovami a realitou nás v niekedy rozplače, inokedy rozosmeje. Žiaľ, tak často sa stáva, že práve slová vychádzajúce z našich úst sú v rozpore s našimi skutkami. Jakub nás v tejto časti varuje pred rozpoltenosťou medzi vyznaním našich úst a srdca. Upozorňuje na dva druhy viery. Jedna za veľa nestojí, no na druhej môže človek stáť.
Dĺžka:39 minút