nedeľa, 02. január 2022

Ide o život v Božej láske

Prvý Jánov list 4:7-21 Kazateľ: Miroslav Balala
Dĺžka:23 minút