nedeľa, 21. apríl 2024

Varovanie a volanie na hore

Evanjelium podľa Matúša 6:1-18 Kazateľ: Miroslav Balala
O akú slávu nám ide? Ježiš v tejto časti kázni na vrchu hovorí o spravodlivých činoch: dávaní, modlitbe a pôste a ide pri nich až do hĺbky srdca svojich poslucháčov. Skúmajme teda, prečo a ako môžeme žiariť vo svete bez očakávania ľudskej pochvaly, ale s túžbou, aby bol oslávený náš nebeský Otec.
Dĺžka:51 minút