Evanjelium podľa Matúša 21:1-10 & Prvá kniha kráľov 1 Kazateľ: Marek Tomašovič
Palmová, alebo tiež aj Kvetná, nedeľa. Nedeľa pred Veľkou nocou, počas ktorej Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema, a dal tak do pohybu sled udalostí, ktoré viedli ku krížu Veľkého Piatku. Ježiš však nebol prvým kráľom, ktorý prišiel do Jeruzalema na oslici. Naopak, Ježiš tu napodobňuje – a napokon prevyšuje – odveké očakávania prorokov a Božieho ľudu.