nedeľa, 31. marec 2024

Záchrana cez hostinu

Izaiáš 25:1-10 Kazateľ: Marek Tomašovič
Nie je nič horšie, ako prísť na hostinu najedený. Na hostine je hlad taký zvláštny pomocník, bez ktorého si asi sotva užijeme aj to najlepšie jedlo, ktoré nám predostrú. Hlad musí predchádzať hostine. To platí aj o tom našom duchovnom hlade a o veľkonočnej hostine, ktorú Boh pred nás predostiera. V knihe proroka Izaiáša počujeme slová o budúcej záchrane, ktorá príde cez hostinu spolu sa tak dnes pozrieme, ako Boh aj cez túto Veľkú noc môže nasýtiť hlad nášho života.
Dĺžka:30 minút