nedeľa, 24. september 2023

Pýcha / Pokora

Jakubov list Kazateľ: Marek Tomašovič
Čas a peniaze – to sú dve veci, ktorých sa Jakub dnes dotýka. Dve veľmi citlivé veci. Ale ako správny lekár, len preto, že nás niečo na dotyk bolí neznamená, že to nechá tak. Práve naopak, o to viac sa na to pozrie. A tak Jakub nachádza našu rozpoltenosť v našich kalendároch a v našich peňaženkách. Konfrontuje nás s pýchou, ktorá sa do nich poľahky vkráda a volá nás ku celistvému životu v pokore.
Dĺžka:31 minút