nedeľa, 08. október 2023

Rozpoltení / Sceľovači

Jakubov list 5:13-20 Kazateľ: Marek Tomašovič
V závere svojho listu nás Jakub volá ku niečomu možno až nečakanému. Chce, aby sme sa my, rozpoltení, – ešte stále bojujúci o celistvé srdce – stali Božím nástrojom sceľovania. Aby sa rozpoltenci nielen scelili, ale sami sa stali sceľovačmi.
Dĺžka:38 minút