nedeľa, 12. december 2021

Advent viery

Rút 3 Kazateľ: Tomáš Henžel
Dĺžka:25 minút