sobota, 11. február 2017

Čítať a žiť Boží príbeh I.

Genezis 1:1-2:25 Kazateľ: Todd Patterson
Biblia – Kniha kníh. V skutočnosti, zbierka 66 kníh, avšak jedného Príbehu. Aký je tento príbeh, ako ho môžeme správne čítať a predovšetkým, ako má tento Príbeh meniť naše životy? V tejto prvej prednáške nám Todd Patterson v prvých dvoch kapitolách knihy Genezis pomáha porozumieť úvodu tohto Príbehu. Naším hosťom a prednášajúcim bol Todd Patterson, M.Div., PhD, ktorý je učiteľom Hebrejčiny a Starej zmluvy na Katedre téológie a katechetiky na UMB v Banskej Bystrici. Viac nájdete na jeho blogu www.toddjana.com. Celú sériu nájdete tu.
Dĺžka:2 hodín 22 minút