Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 27. máj 2018
Kazateľ: Todd Patterson
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 1:1-18
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Božie slovo (Písmo) nám dáva viac ako informácie o Bohu alebo o tom, čo sa stalo v minulosti. Dáva nám viac ako pokyny, ako žiť. Božie Slovo je Božie konanie smerované k ľuďom pre dokonanie jeho plánu spásy. Je to nie len aktuálne slovo, ale slovo, ktoré je stále živé a stále koná Boží plán spásy. Toto je slovo, ktoré sme nestvorili my, ale toto stvorilo a tvorí nás.
nedeľa, 20. máj 2018
Kazateľ: Todd Patterson
Oddiel: Habakuk
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Keď je v našej spoločnosti nespravodlivosť, nemôžem mávať rukou a povedať: „Čo bolo, to bude.“ Práve, že takto to nebude! Mávať rukou nie je to aktívne čakanie, ktoré sme videli u Habakuka a určite nie je postoj veriaceho ale je postoj neveriaceho, ktorý nevidí skutočnosť, že Boh aj teraz je vo svojom svätom chráme a on netoleruje nespravodlivosť a nemali by sme ani my.
sobota, 13. máj 2017
Kazateľ: Todd Patterson
Oddiel: Genezis 3:1-4:26
Dĺžka: 2 hodín 7 minút
Biblia – Kniha kníh. V skutočnosti, zbierka 66 kníh, avšak jedného Príbehu. Aký je tento príbeh, ako ho môžeme správne čítať a predovšetkým, ako má tento Príbeh meniť naše životy? V tejto druhej prednáške spolu s Toddom Pattersonom, učiteľom Hebrejčiny a Starej zmluvy na Katedre téológie a katechetiky na UMB v Banskej Bystrici, pokračujeme nie len v knihe Genezis, ale spolu sa učíme rozumieť Biblii ako jednému ucelenému Príbehu. Celú sériu nájdete tu.
sobota, 11. február 2017
Kazateľ: Todd Patterson
Oddiel: Genezis 1:1-2:25
Dĺžka: 2 hodín 22 minút
Biblia – Kniha kníh. V skutočnosti, zbierka 66 kníh, avšak jedného Príbehu. Aký je tento príbeh, ako ho môžeme správne čítať a predovšetkým, ako má tento Príbeh meniť naše životy? V tejto prvej prednáške nám Todd Patterson v prvých dvoch kapitolách knihy Genezis pomáha porozumieť úvodu tohto Príbehu. Naším hosťom a prednášajúcim bol Todd Patterson, M.Div., PhD, ktorý je učiteľom Hebrejčiny a Starej zmluvy na Katedre téológie a katechetiky na UMB v Banskej Bystrici. Viac nájdete na jeho blogu www.toddjana.com. Celú sériu nájdete tu.