Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 19. máj 2024
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 7:1-6
Dĺžka: 21 minút
A keď sa súdime navzájom tak si potrebujeme uvedomiť že my tiež budeme súdení. Nemôžem kázať vodu a piť víno to nikto nepríjme. Ale ak chcem pomôcť druhému, potrebujem nechať Ježiša aby on mne najprv pomohol.
nedeľa, 10. marec 2024
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 5:21-26
Dĺžka: 28 minút
S Ježišovým príchodom sa priblížilo aj jeho kráľovstvo. Ježiš hovorí že keď ho chceme uctievať a zažívať jeho kráľovstvo, potrebujeme byť zmierení nielen s Bohom ale aj s bratom.
nedeľa, 21. január 2024
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 6:19-34
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Ustarostenosťou si nepredĺžime život. Ale vierou v Krista si ho zachránime.
nedeľa, 05. november 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Žalmy 8
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 28 minút
8. žalm je spievaný Genesis. Boh myslí na človeka lebo človek je stvorený na proklamovanie Božieho vznešeného mena.
nedeľa, 04. jún 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Jakubov list 1:16-27
Dĺžka: 29 minút
Prvotina stvorenia je ten kto má nepoškvrnenú zbožnosť pred Bohom. Pán Boh nás svojím slovom povolal a teda dal nám vieru. Na tomto základe máme konať skutky ktoré potvrdzujú to že nás povolal.
nedeľa, 26. marec 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 4:27-42
Dĺžka: 25 minút
Aká bude reakcia ženy, ktorá sa práve napila živej vody? Ide do mesta a svedčí ľuďom, ktorých pozná.
nedeľa, 20. marec 2022
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Nehemiáš 12:27-47
Dĺžka: 22 minút
V živote máme mnoho vecí, z ktorých sa môžeme tešiť, ale len v Bohu máme nevyčerpateľný zdroj radosti.
nedeľa, 09. január 2022
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 7:36-41
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 22 minút
nedeľa, 26. september 2021
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Ezdráš 4
Dĺžka: 27 minút
V živote vidíme, že slúžiť Hospodinovi nie je ľahké, pretože sme v mnohých veciach pozastavení, alebo aspoň spomalení. Satan sa nás snaží zastaviť a podobne to robil aj Izraelitom, keď stavali Hospodinovi chrám.