Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 14. apríl 2024
Kazateľ: Graham Baynon
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 5:38-48
Dĺžka: 31 minút
Splývate s okolím, alebo vyzeráte inak? Ježiš nás vyzýva, aby sme "vytŕčali", aby sme boli svetlom sveta. Ľudia budú priťahovaní, uvidia niečo iné. Možno to nepochopia. Možno si budú myslieť, že ste čudní. To by bolo dobré. Pretože ste ako Ježiš.